VIETJOB | ỨNG DỤNG VIỆC LÀM

Công Nghệ

HTML 5
CSS 3
PHP
NodeJS
JavasScript
AngularScript
Ruby
MySQL
PostgreSQL
MongoDB
Memcache
Docker
Vagrant
Git
Backlog
Chatwork
Cake PHP
Bower
Grunt
Jenkins
Selenium
Compass
Wordpress
Laravel
Yi2
FuelPHP
ReactJS
NextJS

Phát triển backend - frontend cho các ứng dụng trên nền tảng web.
Công nghệ sử dụng: HTML, CSS, NodeJS, PHP, CakePHP, Laravel, Wordpress, Javascript, AngularJS, NodeJS, Ract - NextJS, Jenkins...

Sắp xếp theo giá

Sắp xếp theo loại sản phẩm


89. Mẫu giao diện
MediPlus - Multipurpose Medical Template bệnh viện

Mã giao diện : A27

MediPlus - Multipurpose Medical Template Bệnh Viện là mẫu Website vô cùng phù hợp với các phòng khámtruyền thông trang bị thiết kế riêng cho mình một đẳng cấp thương hiệu website chăm sóc sức khoẻ.

Xem chi tiết thông số Xem demo giao diện Hotline 0948482588


90. Mẫu giao diện
Constrex - Responsive Website Tổ chức

Mã giao diện : A29

Constrex - Responsive Website Tổ chức phù hợp với những công ty, tổ chức, dịch vụ sửa chữa, kinh doanh phụ kiện, ô tô ...

Xem chi tiết thông số Xem demo giao diện Hotline 0948482588


91. Mẫu giao diện
Emma - Beauty Tiệc cưới

Mã giao diện : A30

Emma - Beauty  phù hợp với những dịch vụ tiệc cưới, sang trọng, đẳng cấp...

Xem chi tiết thông số Xem demo giao diện Hotline 0948482588


92. Mẫu giao diện
Kanzi - Multi-Purpose Kinh doanh

Mã giao diện : A32

Kanzi - Multi-Purpose Kinh doanh phù hợp với những tổ chức kinh doanh thiết bị ...

Xem chi tiết thông số Xem demo giao diện Hotline 0948482588


93. Mẫu giao diện
Flex UltraFlexible Kinh doanh

Mã giao diện : A33

Flex UltraFlexible Kinh doanh phù hợp với những tổ chức bán hàng, giao diện gần gũi người sử dụng.

Xem chi tiết thông số Xem demo giao diện Hotline 0948482588


94. Mẫu giao diện
Foodster - Restaurant & Bar Nhà Hàng

Mã giao diện : A34

Foodster - Restaurant & Bar  và mẫu thiết kế Web đẹp lung linh cho website nhà hàng, khách sạn .

Xem chi tiết thông số Xem demo giao diện Hotline 0948482588