VIETJOB | ỨNG DỤNG VIỆC LÀM

Mẫu giao diện
Assan - Multipurpose - Bất động sản

Mã giao diện : A08

Assan - Multipurpose Mẫu thiết kế website Bất động sản phù hợp với những ai muốn thiết kế riêng cho mình một đẳng cấp thương hiệu website bất động sản ...

Phiên bản: 2.4
Thể loại:
  • HTML Template
Bootstrap: Compatible with 3.3.x
Giao diện:
  • N/A..
Trình duyệt:
  • IE 11
  •  Chrome mới nhất
  •  Firefox mới nhất
  •  Opera mới nhất
  •  Safari nhất
Sử dụng công nghệ Less: Không
Sử dụng công nghệ  Sass: Không
Thể loại :
Tags: Doanh nghiệp , công ty , tổ chức , báo chí
Mẫu : A01
Khởi tạo: 1 năm trước
Cập nhật: 4 tháng trước

Xem demo giao diện Hotline 0967556936Hotline 0941081935